Pages Menu
Categories Menu

pielegnacja cery suchej

pielegnacja cery suchej

Ale można się przeciwstawić, że świadome mechaniczne okaże się niemożliwe, bo sama świadomość, jak dusza, posiada właściwości nie powtarzalne.

Stwierdzenie to stoi zaskarżeniu. W całej najnowszej historii, ludzkość opanowała wiele złożonych, w jednym czasie niezrozumiały, naturalnym zjawiskiem. Teoria witalizmem niegdyś samo życie miał właściwości nieprzeniknione, ale teraz zrozumieć życie i leczyć choroby poprzez mikrobiologii i biochemii. Kiedyś stwierdził, że starożytni bogowie kontrolowane pogodę, ale teraz przewidzieć (w rozsądny sposób) pogodę z meteorologii. Kosmos raz składał tajemniczych sfer, ale teraz wykresu i zrozumieć wszechświat poprzez wielkich instrumentów i astronomii. Atom kiedyś była nieprzenikniona, ale teraz mamy rozbicie atomu (z bardzo drogich maszyn) i wykorzystać przez elektron fizyki i elektroniki.

pielegnacja cery suchej

A my dokonaliśmy to opanowanie różnorodnych zjawisk fizycznych w czasie krótszym niż pięć stuleci. Zakładając, że ludzkość nadal istnieć, my nie mogliśmy przystępnej projekt, który w ciągu kolejnych dziesięcioleci czy stuleci ludzkość opanuje przytomność. Chociaż świadomość utrzymuje wielką tajemnicę, świadomość wydaje się nie więcej lub mniej niż powiedzieć natury mózgu lub lot lub wizji. Podobnie jak wiele organizmy żywe mają różne stopnie tych trzech elementów, i podobnie jak te elementy zostały zmienione i opracowany przez czas ewolucyjnego, świadomość istnieje w różnym stopniu w całej organizmów żywych, a nie zmieniło i opracowany przez czas ewolucji. Świadomość, pomimo obecnej tajemniczości, naśladuje w swoim wyglądzie całej gatunków i rozwoju w czasie, innych zwierząt i cechy człowieka, które rozumiemy.

Wykrycie innymi inteligentnymi Life – chrześcijańskiej doktryny religijnej dużej mierze stoi milczy o tym, czy w całej naszej galaktyce, tylko ludzie posiadają inteligencję.
napisane przez: